ONLINEHANDELSREGLER

1. Reglerne definerer de generelle betingelser og procedure for salg udført af La Makeup Sp. z.o.o. lokeret i Warzawa gennem onlinebutikken makeup.dk (herefter ”onlinebutikken”) og definerer handelsbetingelserne for servicen udført af La Makeup Sp. z.o.o., Warzava, via gratis elektroniske serviceydelser.

 

§ 1 Definitioner

 

1. Hverdage er dagene fra mandag til fredag, eksklusive offentlige helligdage.

2. Levering – er den faktiske levering til kunden fra sælgeren via leverandøren, udspecificeret i ordren.

3. Leverandør – er personen eller selskabet, der i samarbejde med sælger leverer varerne:

a) General Logistics Systems Denmark A/S, herefter kaldet GLS, Kokmose 3, 6000 Kolding, CVR 10 54 97 44

b) DANSK AVIS OMDELING A/S, , herefter kaldet Dao, Islandsvej 1, 7100 Vejle, CVR (VAT) nr: 26063892

c) Andre leverandører efter behov.

4. Password – er en rækkefølge af bogstaver, tal eller øvrige symboler valgt af kunden i registrationsprocessen på onlinebutikken med henblik på at sikre adgang til kundens personlige konto hos onlinebutikken.

5. Kunde – er en person eller et selskab, der modtager service i elektronisk form i overensstemmelse med love og regulativer, eller per købs- og salgsaftalen mellem kunde og sælger.

6. Forbruger – er et individ som indgår en lovlig transaktion, der ikke er direkte relateret til hans forretnings- eller professionelle aktiviteter, med en entreprenør.

7. Kundekonto – er en separat side for hver kunde lanceret på hans vegne af sælger efter han har registreret sig og accepteret en leveringsserviceaftale for kundekonto-servicen.

8. Entreprenør – er en selvstændig, en juridisk enhed eller et organisationselement som loven giver lovhjemmel, som driver forretning eller professionelle aktiviteter på egne veje og foretager lovlige transaktioner direkte relateret til hans forretnings- eller professionelle aktiviteter.

10. Regler – er onlinehandelsreglerne nævnt her.

11. Registration – er den faktiske handling lavet jfr. de specificerede regler påkrævet kunden for at anvende alle funktionerne i onlinebutikken.

12. Sælger – La Makeup Sp. z o.o. med hovedkontor i Warzawa (02-672), st. Domanevskaya 37, loc. 17.6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, nævnt i entreprenørregisteret vedligeholdt af byretten i Warzava, 12. forretningsdivision af det nationale retsregister, under nummeret NRS 0000587427, med en registreret kapital på 26.400.000 PLN; email: [email protected], som også er ejer af onlinebutikken.

13. Butikswebsite – er websider på hvilke sælger håndterer onlinebutikken fungerende på makeup.dk-domænet.

14. Produkter – er varer præsenteret af sælger via butikswebsitet, som kan være genstand for handelsaftalen.

15. Data-medium – er et materiale eller værktøj som tillader kunden eller sælger at gemme sin personlige information, og få adgang til denne information i fremtiden for en periode, der tilsvarer brugen af denne information, og som tillader at informationen kan genskabes uden ændringer.

16. Handelsbetingelser – en aftale indgået på afstand baseret på termerne i reglerne mellem kunde og sælger.

 

§ 2 Generelle regler og brug af onlinebutikken

 

1. Alle rettigheder til onlinebutikken, inklusive copyrights, intellektuel ophavsret til navnet, internetdomænet, butikswebsite, såvel som templates, formularer og logoer postet på butikswebsitet (udover logoer og fotos præsenteret på butikswebsitet med henblik på produktpræsentation, for hvilke copyright tilhører tredjepart) tilhører sælger, og kan anvendes som specificeret i overensstemmelse med regler og sælgers skrevne samtykke.

2. Sælger vil gøre sit bedste for at gøre brug af onlinebutikken mulig for internetbrugere vha. alle populære web-browsere, operativsystemer, enhedstyper og typer af internetforbindelser. Minimumskravene for at bruge butikswebsitet er Internet Explorer 11, Chrome 89, FireFox 86, Opera 53, eller Safari 5 – eller nyere – med JavaScript aktiveret og adgang til at installere nødvendige cookies, samt en tilgængelig internetforbindelse (med en hastighed på minimum 256 kbps). Butikswebsitet er optimeret til en minimumsopløsning på 1024x768 pixels.

3. Sælger anvender ”cookies”, som gemmes af sælgers server på harddisken på kundens enhed når de anvender butikswebsitet. Formålet med disse cookies er at sikre butikswebsitets korrekte adfærd på kundens slutenheder. Denne mekanisme ødelægger ikke kundens enhed og ændrer ikke konfigurationen på kundens enhed eller software installeret herpå. Enhver bruger kan deaktivere cookiemekanismen via deres web-browser på enheden. Sælger angiver at deaktivering af nødvendige cookies kan medføre vanskeligheder eller forstyrre bugen af butikswebsitet.

4. For at lægge en ordre ved onlinebutikken via butikswebsitet eller per e-mail og for at bruge de tilgængelige services på butikswebsitet skal kunden have en aktiv brugerkonto.

Avendes "General Logistics Systems Denmark A/S (GLS)", "DANSK AVIS OMDELING A/S (dao)" eller et andet leveringsselskab skal kunden også have et aktivt telefonnummer og en aktiv email-konto, krævet til leveringsformål.

5. For at afgive en ordre i onlinebutikken per telefon skal kunden have et aktivt telefonnummer og en aktiv email-konto.

6. Sælger må ikke levere ulovligt indhold, og kunden må ikke anvende onlinebutikken, websitet eller sælgers gratis ydelser, hvis det strider mod loven, almen anstændighed eller forstyrrer personlige rettigheder for tredjepart.

7. Sælger erklærer at internettes offentlige natur og brugen af elektroniske services kan medføre risiko for modtagelse og ændring af kundens data af uautoriserede personer, hvorfor kunden bør bruge passende tekniske foranstaltninger for at minimere hernævnte risici. Specifikt bør kunden anvende antivirus-programmer og programmer, der beskytter internetbrugeres identitet. Sælger beder aldrig kunden om at overgive sit password.

8. Det er ikke tilladt kunden at bruge onlinebutikkens ressourcer og funktioner til at udføre handlinger, der skader sælgers interesser, såsom at markedsføre aktiviteter for andre entreprenører og produkter, at indsætte indhold ikke relateret til sælgers aktivitet eller at poste løgnagtigt eller vildledende indhold.

 

§ 3 Registration

 

1. For at lave en kundekonto skal kunden gennemføre en gratis registration.

2. Registration er ikke påkrævet for at lægge en ordre i onlinebutikken.

3. For at registrere sig skal kunden udfylde registrationsformularen sat til rådighed af sælgeren på butikswebsitet og sende den udfyldte registrationsformular elektronisk til sælger ved at vælge den korrekte funktion i registrationsformularen. Ved registration sætter kunden sit individuelle password.

4. Under udfyldelse af registrationsformularen har kunden mulighed for at læse reglerne og acceptere indholdet ved at vælge den tilsvarende funktion i registrationsformularen. 

5. Under registration kan kunden tillade adgang til personligt data til markedsføringsformål ved at markere den tilsvarende boks i registrationsformularen. I så tilfælde oplyser sælger klart om formålet med indsamlingen af kundens persondata såvel som kendte eller mulige modtagere af disse data.

6. Samtykke kan tilbagekaldes når som helst ved at kunden sender et korresponderende brev til sælger. Ansøgningen kan eksempelvis sendes til sælgers adresse via e-mail.

7. Efter afsendelse af den udfylde registrationsformular vil kunden modtage en registrationsbekræftelse fra sælger til den i registrationsformen angivne e-mail-adresse. Hermed er en aftale indgået for den elektroniske service udbudt under kundekonto, og kunden har mulighed for at tilgå sin personlige konto og ændre data angivet under registration.

 

§ 4 Ordrer

 

1. Informationen vist på butikswebsitet er ikke et tilbud fra sælger indenfor polsk civillov, men blot et tilbud til kunder om gennemførsel af en handelsaftale.

2. Kunden kan lægge ordrer i onlinebutikken via butikswebiden eller via email 24/7.

3. Kunden kan lægge ordrer i onlinebutikken via telefon, åbningstider er angivet på butikswebsitet.

4. For at lægge en ordre gennem butikswebsitet vælger kunden produkter af interesse. Produkter tilføjes kurven ved at vælge ”Køb”-knappen under produktet præsenteret på butikswebsitet. Efter gennemførsel af den samlede ordre og specificikation af ønsket leverings- og betalingsmetode i ”Kurv” afgiver kunden ordren til sælger ved at klikke på ”LÆG ORDRE”-knappen på butikswebsitet. Før ordren afsendes til sælger bliver kunden informeret om de samlede udgifter til produkter og levering, såvel som alle yderligere omkostinger for hvilke betaling er påkrævet, jfr. handelsaftalen.

5. Via telefon anvender kunden telefonnummeret angivet af sælger på butikswebsitet. Under samtalen angiver kunden navne på produkter på butikswebsitet, antal produkter kunden ønsker at bestille, leveringsadresse og –metode samt betalingsmetode. Kunden angiver også email-adresse eller korrespondenceadresse, hvilket skal bekræftes til sælger i tilfælde af at handelsbetingelser skal konkluderes mellem kunde og sælger. Under hver telefonsamtale informerer sælger kunden om den totale pris på de valgte produkter og den totale pris på leveringsmetoden, såvel som alle øvrige omkostninger kunden skal betale i tilfælde af at handelsaftalen er indgået.

6. Efter indgåelse af handelsaftale per telefon vil sælger sende en datafil med information om indgåelse af handelsaftale til e-mail eller korrespondenceaddresse angivet af kunden. Bekræftelsen indeholder specifikt: specifikation af produkter til genstand for indgåelse af handelsaftalen, pris, leveringsomkostninger og information om yderligere omkostninger kunden skal betale jfr. handelsaftalen.

7. Afgiver kunden en ordre per e-mail sendes den til e-mail-adressen angivet af sælger på butikswebsitet. I beskeden sendt til sælger angiver kunden specifikt navne, farver og kvantitet af produkterne præsenteret på butikswebsitet, og sin kontaktinformation.

8. Efter modtagelse af besked specificeret i §4, stk. 7 sender sælger kunde en respons per e-mail indeholdende kundens registrationsdata, pris på de valgte produkter og betalings- og leveringsmuligheder samt disses omkostninger, såvel som information om alle yderligere betalinger kunden skal erholde jfr. handelsaftalen. Beskeden indeholder også oplysning til kunden om at indgåelsen af handelsaftalen per e-mail medfører betalingspligt. Baseret på informationen fra sælger kan kunden lægge en ordre ved at sende en e-mail til sælger, som angiver ønsket betalings- og leveringsmetode.

9. Ved at lægge en ordre giver kunden et tilbud om at indgå handelsaftale for produkter angivet i ordren.

10. Efter ordrens afgivelse sender sælger ordrebekræftelse til emailadressen specificeret af kunden.

11. Derefter, efter ordrebekræftelse, sender sælger information om produkternes levering til emailadressen specificeret af kunden. Ordrebekræftelsen er sælgers accept af handelsaftale tilbudt af kunden, per specifikation i §4, stk.9, og når kunden modtager ordren er handelsaftalen afsluttet.

12. Efter handelsaftalens afslutning bekræfter sælger betingelser til kunden ved afsendelse af et datamedium til kundens e-mailadresse eller et brev til adressen specificeret af kunden under registration eller ordreafgivelse.

 

§ 5 Betaling

 

1. Priser på butikswebsitet ved siden af produktet er bruttopriser og inkluderer ikke leveringsomkostninger og andre omkostninger kunden skal betale jfr. handelsaftalen, om hvilke kunden vil blive informeret ved valg af leveringsmetode og afgivelse af ordre.

2. Kunden kan vælge de følgende betalingsmetoder for de bestilte produkter:

a) bankoverførsel via de eksterne betalingsplatforme Adyen og PayPal (i dette tilfælde vil ordren gennemføres efter sælger sender en ordrebekræftelse til kunden og efter sælger modtager information fra den respektive betalingsplatform om betaling udført af kunden)

b) bankoverførsel til sælgers bankkonto (i dette tilfælde vil ordren blive behandlet efter sælger sender kunden en ordrebekræftelse hvoraf det fremgår at betalingen er modtaget på sælgers bankkonto).

c) Kontant ved levering, betaling til leverandør når levering gennemføres (i dette tilfælde vil implementeringen af ordren begynde, når sælger sender ordrebekræftelse til kunden).

3. Kunden skal betale prisen specificeret i handelsaftalen indenfor 3 forretningsdage, hvis forudbetaling er valgt.

4. Hvis kunden ikke betaler indenfor tidsperioden angivet i §5, stk. 3, sætter sælger en ny betalingstidsfrist for kunden og oplyser kunden herom via et datamedium. Informationen om den forlængede betalingsfrist indeholder også oplysninger om denne frists udløb, hvorefter sælger vil opsige handelsaftalen. I tilfælde af at kunden ikke betaler indenfor forlænget betalingsfrist vil sælger sende kunden en annulleringsdeklaration via et datamedium, i overensstemmelse med Artikel 491 i den polske civillov.

 

§ 6 Levering

 

1. Sælger leverer i Kongeriget Danmarks territorium

2. Sælger er forpligtet til at levere produkterne angivet i handelsaftalen uden defekter.

3. Sælger oplyser antal hverdage krævet til håndtering og levering på butikswebsitet.

4. Håndterings- og leveringstid angivet på butikswebsidtet er angivet i hverdage, jfr. §1, stk. 1 i reglerne.

5. De bestilte produkter leveres til kunden via leverandør til adressen angivet i ordreformularen.

6. På produkternes afsendelsesdag sendes en forsendelsesbekræftelse af sælger til kundens e-mail-adresse.

7. Kunden påkræves omhyggeligt at se på den leverede pakke på en måde forligelig med pakker af denne type. I tilfælde af produktskade eller produktfravær har kunden ret til at kræve at leverandørens ansatte udfylder en passende protokol.

8. Sælger skal tilføje en kvittering eller regning inklusive moms til den herangivne levering, i overensstemmelse med kundens ønsker.

For at modtage en specifik momsregning skal kunden angive ved ordrens afgivelse, at han køber produkterne som entreprenør (skattebetaler). Dette kan angives ved at vælge den dertilsvarende kasse i ordreformularen før afsendelse af ordren til sælger.

9. Som en del af aftalen med kunden kan sælger sende en invitation til at udfylde et efter-service spørgeskema til kundens email-adresse. Spørgsmålene stilles med henblik på at undersøge holdningen til samarbejdet. Kunden kan frivilligt udfylde spørgeskemaet.

 

§ 7 Sælgers garanti

 

1. Sælger sikrer at produkterne leveres uden fysiske og legale defekter. Sælger er pligtig i forhold til kunden hvis produktet har en fysisk eller legal defekt (garanti).

2. Hvis produktet har defekter, kan kunden:

a) indsende en anmodning om prisreduktion eller annullering af handelsaftalen hvis sælger ikke straks og uden ulejlighed for kunden erstatter det defekte produkt med et produkt uden defekter eller fjerner defekten. Denne begrænsning finder ikke anvendelse hvis produkterne allerede er erstattet eller ændret af sælger, eller hvis sælger har opretholdt forpligtelsen til at erstatte produkterne med passende produkter eller eliminere defekter. Klienten må i stedet for at eliminere defekten som foreslået af sælger kræve ombytning til et produkt der ikke har defekt, eller må i stedet for at erstatte produktet som forslået af sælger kræve eliminering af defekten, med mindre det er umuligt at bringe produktet til en tilstand i overensstemmelse med aftalen på en måde som kunden ønsker, eller hvis dette vil medføre umådeholdne omkostninger sammenlignet med metoden foreslået af sælger. Ved udregning af yderligere omkostninger skal omkostningen til et produkt uden defekter, type og omfang af de fundne defekter og ulejligheden kunden ellers vil blive udsat for tages med i betragtning.

b) kræve ombytning af det defekte produkt for det samme produkt uden defekter eller fjernelse af defekten. Sælger er forpligtet til at erstatte det defekte produkt med et produkt uden defekter eller fjerne defekten indenfor en rimelig tid uden at give kunden ulejlighed. Sælger kan nægte at opfylde kundens krav, hvis det er umuligt at bringe de defekte produkter til en tilstand i overensstemmelse med aftalen på en måde som kunden ønsker, eller hvis dette vil medføre umådeholdne omkostninger sammenlignet med den anden metode til overholdelse af handelsaftalen. Sælger skal betale omkostninger ved reperation eller ombytning.

3. Den til garantien berettigede kunde er forpligtet til at levere det defekte produkt til sælgers adresse. Hvis kunden er forbruger betaler sælger forsendelsesomkostningerne.

4. Sælger er forpligtig under garantibetingelserne hvis en fysisk defekt opdages indenfor to år fra produktets levering til kunden. Kravet om at fjerne defekten eller erstatte det defekte produkt med et produkt uden defekter udløber efter et år, men denne periode kan ikke udløbe før udløbsperioden angivet i første sætning. I løbet af denne periode kan kunden annullere handelsaftalen eller afsende en ansøgning om prisreduktion grundet defekten fundet i produktet. Hvis kunden har forespurgt erstatning af produktet med et produkt uden defekter eller eliminering af defekten begyndes deadline for at annullere handelsaftalen eller at afsende en prisreduktionsansøgning i det øjeblik sælger ikke har mødt deadline for at erstatte produktet eller fjerne dets defekt.

5. Enhver klage relateret til produktet eller opfyldning af handelsaftalen kan adresseres af kunden til sælgers adresse i skrevet form.

6. Sælger vil indenfor 14 dage fra forespørgslen med kravet svare på påstanden om produkterne eller påstanden relateret til opfyldelse af handelsaftalen indsent af kunden.

7. Kunden kan sende en påstand til sælgeren ved hjælp af gratis services udbudt af sælger i elektronisk form. Klagen kan sendes elektronisk til adressen [email protected]. I klagen skal kunden beskrive problemet. Sælger vil øjeblikkeligt, og senest 14 dage senere, overveje påstanden og give kunden et svar.

8. Sælger fraskriver sig garantiansvar i relation til entreprenører.

 

§ 8 Producent- / distributørgaranti

 

1. Produkter solgt af sælger kan være dækket af garantien stillet af produktproducenten eller distributøren.

2. I tilfælde af at produkterne er dækket af en garanti af en sådan type findes information om tilgængelighed og indhold af garantien altid på butikswebsitet.

 

§ 9 Handelsaftale-annullering

 

1. Kunden, en forbruger som har indgået en handelsaftale, må annullere denne indenfor 14 dage uden at angive nogen årsag.

2. Tidsfristen for at annullere handelsaftalen starter fra det tidspunkt forbrugeren, entreprenøren med forbrugerrettigeder eller en tredjepart valgt af denne, udover leverandøren,er i besiddelse af produkterne. Forbrugeren og/eller entreprenøren med forbrugerrettigheder kan annullere handelsaftalen ved at sælge et annulleringsbrev til sælger. Dette brev kan eksempelvis sendes i udskrevet form til sælgers adresse eller per e-mail: [email protected]. Annulleringsansøgningen kan også indsendes via formular nævnt af sælger på butikswebsitet på den følgende adresse: ”Annulleringsformular”. For at overholde deadline er det tilstrækkeligt at sende ansøgningen før deadlinens udløb.

3. I tilfælde af handelsaftalens afbrydelse er handelsaftalen at betragte som ugyldig.

4. Hvis forbrugeren eller entreprenøren med forbrugerrettigheder har indsendt en ansøgning om annullering af af handelsaftalen før sælger har accepteret hans tilbud invaliderer dette tilbuddet.

5. Sælger er forpligtet til øjeblikkeligt og senest 14 dage fra kvitteringsdatoen for kundens annulleringsansøgning at returnere alle betalinger foretaget af forbrugeren, inklusive leveringsomkostningerne til forbrugeren. Sælger kan tilbageholde refunderingen af den fra forbrugeren eller entreprenøren med forbrugerrettigheder modtagne betaling indtil produktet er returneret eller indtil forbrugeren eller entreprenøren med forbrugerrettigheder leverer bevis på produktreturneringen, alt efter hvilken af disse der forekommer først.

6. Hvis forbrugeren eller entreprenøren med forbrugerrettigheder, der anvender deres fortrydelsesret, har valgt en anden leveringsmetode end den billigste almindelige leveringsmetode tilbudt af sælger er sælger ikke forpligtet til at tilbagebetale de yderligere omkostninger erholdt af forbrugeren eller entreprenøren med forbrugerrettigheder.

7. Forbrugeren eller entreprenøren med forbrugerrettigheder er påkrævet øjeblikkeligt at returnere varerne til sælger, og senest 14 dage fra datoen hvor annulleringen af handelsaftalen pågik. For at nå deadline er det tilstrækkeligt at returnere varerne til sælger før udløb.

8. I tilfælde af annullering er kunden, som er forbruger eller entreprenør med forbrugerrettigheder, kun bærer af de direkte omkostninger forbundet med produktreturneringen.

9. Hvis produktet af sin natur ikke kan returneres per post skal sælger informere forbruger eller entreprenør med forbrugerretigheder om produktets returneringsomkostninger på butikswebsitet.

10. Forbrugeren eller entreprenøren med forbrugerrettigheder er ansvarlig for produktets værditab forekommet ved dets anvendelse på en upassende manér under hensyntagen til produktets karakter og funktion.

11. Sælger skal tilbageføre betalingen ved samme betalingsmetode som forbrugeren eller entreprenøren med forbrugerrettigheder anvendte, med mindre forbrugeren eller entreprenøren med forbrugerrettigheder personligt har anerkendt en anden returneringsmetode, som ikke påfører dem omkostninger.

12. Retten til at annullere handelsaftalen er ikke garanteret til kunden, som er forbruger eller entreprenør med forbrugerrettigheder, for produkter som leveres i forseglet indpakning som efter pakkens åbning ikke kan returneres af helbreds- eller hygieneårsager, hvis forseglingen er brudt efter levering.

 

§ 10 Gratis services

 

1. Sælger giver forbrugerne gratis elektroniske services:

a) Kontaktformular

b) Nyhedsbreve

c) Kundekonto

d) Anmeldelser

2. Services specificeret I §10, stk. 1 udbydes 24/7.

3. Sælger har ret til at vælge og ændre type, form, tid og metode til adgang til de valgte services, om hvilket han vil informere kunder i overensstemmelse med §15, stk. 5 af reglerne.

4. ”Kontaktformular”-servicen anvendes til at sende en besked til sælgeren via den på butikswebsitet tilgængelige formular.

5. Annullering af den gratis feedback-serviceformular er mulig på et hvilket som helst tidspunkt og betyder at feedback-afsendlingen stoppes.

6. “Nyhedsbrev”-servicen kan bruges af enhver kunde som udfylder sin emailadresse I registrationsformularen udbudt af sælger på butikswebsitet. Efter afsendelse af den udfyldte registrationsformular vil kunden øjeblikkeligt modtage et aktiveringslink per email til e-mailadressen angivet i registrationsformularen med henblik på at kunne bekræfte abonnementet på nyhedsbrevene. Efter aktivering af linket laver kunden en aftale om modtagelse af nyhedsbrevs-servicen i elektronisk form. Kunden kan yderligere markere den korrekte kasse i registrationsformularen i løbet af registrationsprocessen for at abonnere. Så snart linket er aktiveret af forbrugeren ikræfttræder en aftale om udbud af nyhedsbrevsservicen per elektronik. 

7. “Nyhedsbrev”-servicen har til formål at sende e-mail-beskeder fra sælger til kundens e-mail-adresse indeholdende information om nye produkter og services, sælgeren tilbyder. Disse mails sendes af sælger til alle abonnerende kunder.

8. Hvert nyhedsbrev sendt til specifikke kunder indeholder specifikt: information om afsender, et udfyldt ”emne”-felt som definerer nyhedsbrevets indhold, og information om muligheden for at framelde nyhedsbrevet, samt direkte adgang dertil.

9. Kunden kan på ethvert tidspunkt framelde sig nyhedsbrevet ved at anvende frameldelseslinket i hver email, inkluderet som en del af teksten, eller ved at deaktivere det dertil korresponderende felt på kundekonto-siden.

10. “Kundekonto”-serivcen er tilgængelig efter registration under betingelserne beskrevet i reglerne og betyder at kunden får en særlig side på butikswebsitet som tillader kunden at ændre data angivet ved registration såvel som at følge ordrestatus og se historik for allerede gennemførte ordrer.

11. En registreret kunde kan sende en forespørgsel til sælger om at slette kundens konto, men hvis kunden beder om at få kontoen slettet kan denne forventes slettet indenfor 14 dage fra forespørgselsdatoen.

12. ”Anmeldelser”-servicen tillader sælger og kunder med en kundekonto at udgive kundens individuelle subjektive holdninger på butikswebsitet, specifikt vedrørende produkter.

13. Annullering af ”Anmeldelser”-servicen er mulig på ethvert tidspunkt og betyder, at kunden ophører med at poste indhold på butikswebstedet.

14. Sælger har ret til at blokere adgang til kundekonto og gratis services, hvis kunden opfører sig upassende overfor sælger eller andre kunder, kunden overskrider lovgivning eller foreskrifter i reglerne, lige så vel som når blokering af kundekonto og gratis services er retfærdiggjort af sikkerhedsårsager – specifikt: brud på butikswebsites sikkerhed eller andre hacking-handlinger. Blokeringen af adgang til kundekonto og gratis services af ovenstående årsager varer så længe som løsningen af problemet, der har medført blokeringen, nødvendiggør dette. Sælger notificerer kunden om blokeringen af adgang til dennes konto og gratis services elektronisk til adressen specificeret af kunden i registrationsformularen.

 

§ 11 Sælgers ansvar i udgivelse af indhold

 

1. Det udgivne indhold udtrykker ikke sælgers personlige holdninger og skal ikke ligestilles med hans aktiviteter.

2. Sælger erklærer, at:

a) han har retten til at bruge ophavsret, industriel ejendomsret og/eller rettigheder relateret til objekter for industrielle ejendomsrettigheder (såsom trademarks) og/eller objekter af relaterede rettigheder, der udgør indholdet

b) placeringen og delingen af services specificeret i reglernes §10, persondata, billeder og information om tredjepart er lovlig og anvendt med de vedrørte personers samtykke

c) han accepterer at give adgang til det udgivne materiale til andre kunder

d) han giver samtykke til alle forberedelser indenfor relevant copyright-lovgivning

3. Indenfor brugen af services specificeret i reglernes §10 har sælger ingen ret til at udgive personlige data for tredjepart og distribution af billeder af tredjepart uden det samtykke eller tredjepartssamtykke, lovgivningen påkræver

4. Sælger er ansvarlig for sletning eller begrænsning af indholdet udgivet af kunder, hvis han modtager notifikation herom i overensstemmelse med reglernes §12.

5. Kunderne tillades ikke at udgive indhold, der specifikt kan:

a) udgives med slette intentioner, eksempelvis med henblik på at kollidere med personlige rettigheder for tredjeparter

b) overskride nogen type af rettigheder for tredjeparter, inklusive rettigheder relateret til beskyttelse af copyright og relaterede rettigheder, beskyttelse af industriel ejendomsret, forretningshemmeligheder eller relateret til fortrolighedsaftaler

c) støde eller udgøre en trussel for andre mennesker, eller indeholde sprogbrug, der karambolerer med gode manérer (såsom at bruge bandeord eller termer, der almindeligvis betragtes som stødende)

d) undergrave sælgers interesser

e) på anden vis overskride reglernes bestemmelser, adfærdsregler, relevant lovgivning, sociale eller moralske normer

6. Hvis notifikation modtages i overensstemmelse med reglernes §12 har sælger ret til at ændre eller fjerne indholdet udgivet af kunden som en del af deres brug af services specificeret i reglernes §10, specifikt med hensyn til indhold som baseret på rapporter fra tredjepart eller relevante myndigheder vurderes kan udgøre en overskridelse af disse regler eller relevant lov. Sælger kontrollerer ikke konstant udgivet indhold.

7. Kunden tillader sælgers frie brug af indhold udgivet af kunden som en del af butikswebsitet.

 

 § 12 Anmelde trusler eller rettighedsoverskridelser

 

1. Hvis kunden eller et andet indvid eller juridisk person mener at indholdet udgivet på butikswebsitet overskrider deres rettigheder, personrettigheder, anstændighed, følelser, moral, overbevisning, principper om rimelig konkurrence, know-how, eller hemmeligheder beskyttet af lov eller per forpligtelse, kan de notificere sælger om en potentiel regeloverskridelse.

2. Ved notifikation af sælger vil denne tage øjeblikkelige trin til at fjerne indhold der har medført denne overskridelse fra butikswebsitet.

 

§ 13 Beskyttelse af persondata

 

1. Regler for beskyttelse af persondata kan finds i privatlivspolitikken, som er en integreret del i disse regler.

 

§ 14 Kontraktafbrydelse (gælder ikke handelsaftale)

 

1. Både kunde og sælger har ret til at afbryde kontrakten om adgang til elektroniske services på et hvilket som helst tidspunkt uden at angive årsager, uden forbehold for rettigheder erhvervet af den anden part forud for denne afbrydelse under den foroven nævnte handelsaftale, under hensyntagen til termer beskrevet nedenfor.

2. Kunden, der har registreret sig, afbryder kontrakten om adgang til elektroniske services ved at sende en passende viljeerklæring til sælger ved hjælp af enhver form for fjernkommunikation, der tillader sælger at læse kundens viljeerklæring.

3. Sælger afbryder kontrakten om adgang til elektroniske services ved at sende kunden en viljeerklæring til email-adressen angivet af kunden under registrationsprocessen.

 

§ 15 Afsluttende konklusioner

 

1. Sælger er ansvarlig for ikke at opfylde eller ukorrekt at opfylde handelsbetingelser, men i tilfælde af at dette forekommer med kunder, der er entreprenører, er sælger kun ansvarlig i tilfælde af intentionel skade og i det omfang det har medført faktiske tab for kunden, der er entreprenør.

2. Indholdet i denne aftale kan foreviges ved at printe, gemme som mediefil eller downloade på et hvilket som helst tidspunkt fra butikswebsitet.

3. I tilfælde af disput under en gennemført handelsaftale vil parterne forsøge at løse disputten på rimelig vis. Lovgivningen gældende for løsning af enhver konflikt, er polsk lov.

4. Enhver kunde kan bruge udenretslige muligheder til klagehåndtering og skadesgodtgørelse. I den henseende kan kunden bruge mægling. Lister over permanente mæglere og aktive mæglercentre udgives og leveres af borgmestre i de respektive byråd. Kunden, som er forbruger, kan også lave udenretslige klager ved at udfylde en klage på Eus ODR internetplatform, tilgængelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Sælger forbeholder sig retten til at ændre disse regler. Alle ordrer accepteret af sælger til udførsel før datoen for udgivelse af nye regler gennemføres på basis af reglerne gyldige ved kundens ordreafgivelse. Ændringerne vil træde i kraft indenfor 7 dage fra publikationsdatoen på butikswebsitet. Sælger informerer kunden 7 dage før de nye regler træder i kraft om regelændringerne via en e-mail indeholdende et link til teksten i de ændrede regler. Hvis kunden ikke accepterer de nye regler er kunden forpligtet til at notificere sælger om dette, hvilket leder til afbrydelse af handelsaftalen i overensstemmelse med de i reglernes §14 angivne bestemmelser.

6. Reglerne træder i kraft den 08/09/2022

 

Log in

Gendan adgangskode

vi ringer tilbage! (vi taler engelsk)